• +386 (0)8 161 53 09
  • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

ŠPORTNA ZVEZA OBČINE KAMNIK


civilno združenje kamniških športnih društev in klubov

foto: Klemen Brumec

BAZEN POD SKALO


ZBOR ČLANOV ŠPORTNE ZVEZE OBČINE KAMNIK

Obveščamo vas, da bo redni (volilni) Zbor članov Športne Zveze Občine Kamnik,

v četrtek, 21. 03. 2024, ob 18.00 uri

v sejni sobi Občine Kamnik (2. nadstropje), Glavni trg 24, Kamnik.

Dnevni red in predlog sklepov :
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles Skupščine
- verifikacijska komisija ugotovi sklepčnost Skupščine
- sprejmejo se predlagana delovna telesa (delovno predsedstvo (predsednik),
verifikacijska komisija-volilna komisija, overovatelja zapisnika, zapisnikar

2. Sprejem dnevnega reda Skupščine
- sprejme se predlagani dnevni red
3. Potrditev zapisnika prejšnje Skupščine
- sprejme se zapisnik skupščine z dne 23.3.2023
4. Poročilo predsednika ŠZ Kamnik in predsednikov organov in teles ŠZ Kamnik
- sprejme se poročilo predsednika ŠZ Kamnik
- sprejmejo se poročila predsednikov organov in teles ŠZ Kamnik
(NO in Disciplinska komisija)

5. Sprejem finančnih poročil za leto 2023, finančnega plana za 2024 in letnega plana ŠZ
Kamnik za leti 2024 in 2025
- sprejme se finančno poročilo za leto 2023, finančni plan 2024 in letni plan ŠZ Kamnik
za leti 2024 in 2025

6. Razrešitev organov ŠZ Kamnik za obdobje 2020-2024
- Razrešijo se organi ŠZ Kamnik za obdobje 2020-2024
7. Volitve v organe Športne zveze za obdobje 2024-28
- Izvoli se nove organe ŠZ Kamnik za obdobje 2024-28
8. Razno
- pobude članov ŠZ Kamnik
Vljudno vabljeni !

Predsednik ŠZ KAMNIK
Robert Prosen l.r.

Športna zveza občine Kamnik
Kajuhova pot 12,1241 Kamnik

+386 (0)51 390 361

objave na spletni strani
sportnimediji@gmail.com

© 2024 Športna Zveza Občine Kamnik . All Rights Reserved. Powered by Oblikovalnica